+420 283 933 452
Šipka POPTAT KOUPIT

DŘEVĚNÉ TERASY REAL DECK Z DŘEVINY BANGKIRAI YELLOW BALAU

Výskyt:
Bangkirai Yellow Balau je dřevo pocházející z asijských zemí jako je Barma, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža, Malajsie, Filipíny a Indonesie.

Popis:
Jádrové dřevo má v čerstvém stavu žlutohnědý až nazelenalý vzhled, často ale ztmavne v olivově hnědou. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Ve dřevu se mohou vyskytnout otvory po hmyzu, které však neovlivňují trvanlivost a statické vlastnosti. Dřevo Bangkirai patří k nejoblíběnějším dřevinám na terasy a je všeobecně pokládáno za pevné a velmi tvrdé. Doporučujeme  terasy z dřeviny Bangkirai před zabudováním ze všech řezných stran ošetřit voskem - Osmo Vosk na řezné hrany č. 5735  ihned po té pevně připevnit na připravený rošt. Rozhodnete-li se Bangkirai povrchově ošetřovat, pak je to možné až po ca. 3 měsících po vystavení terasy přímému povětrnostnímu působení.  Pokud se rozhodnete terasu povrchově neošetřovat, dojde k vytvoření šedé patiny. K šednutí dochází vlivem působení slunečního záření a vody. Nejvýznamnější složkou záření, která má vliv na šednutí dřeva je UV záření. Molekuly dřeva toto záření pohlcují a při současném působení vody vzniká na povrchu i do hloubky dřeva šedá patina. Tato šedá patina se časem stane přirozenou ochranou proti dalšímu působení UV záření.

Hustota dřeva :  ca.  850-1100 kg/m3
Vzduchosuché na : 20 - 25%

Rozměry a zpracování :
25 x 145 mm pohledová strana = jemná drážka

 

22 x 140 mm pohledová strana = hladká

Doporučená povrchová úprava : OSMO Terasové oleje ve vybraném barevném odstínu    ( bezbarvý nátěr se doporučuje pouze pro zastřešené terasy, pro nezakryté terasy se  vzhledem k velmi nízké odolnosti vůči UV záření bezbarvý nátěr nedoporučuje )

Podkladní hranoly :
Hranol z exotického dřeva 45 x 70 mm

Jak se chová dřevo bangkirai a doporučené dilatace:
Dřevo je hydroskopický materiál a z tohoto důvodu mění svůj tvar v závislosti na vzdušné vlhkosti. Tento proces změny vlhkosti v závislosti na vzdušné vlhkosti a teplotě prostředí je vratný, ale neprobíhá po stejné rovině. Pro stejnou relativní vlhkost a teplotu vzduchu je vlhkost dřeva vyšší při desorpci než při absorpci, a to při rozpětí relativní vlhkosti vzduchu RH 30% - 90% o 2,5% až 3,5%. To znamená , že dřevo při vysychání zmenší svůj objem a při zpětném přijímání vlhkosti se již nevrátí do původního rozměru.

Tato skutečnost má zásadní vliv na chování terasové podlahy ze dřeviny Bangkirai ve vduchosuchém stavu.

Technický list pro materiál Bangkirai Yellov Balau uvádí tangenciální sesychání 3,5 – 3,9%, radiální 1,7 – 2,1%. Hustota dřeva se pohybuje v rozmezí 850-1155 kg/m3 a toto dřevo spadá do kategorie Heavy Hardwood.

V průběhu roku, dochází ke změnám vlhkosti vzduchu i dlouhodobému dešti, sníh, tání sněhu ..) a prkna budou zvětšovat v tomto období svůj objem, avšak ca. o 2,5 – 3,5% své stávající šíře. Dále je nutno si uvědomit, že terasové dílce jsou řezána různou orientací k ose kmene, tangenciálně, radiálně ale i poloradiálně, což má vliv na sesychání v rozměrových procentech, a tudíž dochází vždy k jiným rozměrům ve spárách mezi jednotlivými prkny i přesto, že byla položena se stejnou dilatací.

Doporučujeme dilatace 5 – 8 mm.

Závěr:
Jakýkoliv materiál z dřevěného masivu montovaný ve venkovních prostorách nezůstane klidný a bude neustále pracovat podle vlivu okolního prostředí.

Jak probíhá příprava teras REAL DECK Bangkirai pro expedici z Indonésie do Au-Mexu se můžete dozvědět na našem YouTube kanále.


Reference

Zázemí firmy