+420 283 933 452

Terasy REAL DECK ze dřeviny Borovice

Cenově vstupní dřevina pro použití na terasy je borovice. Toto dřevo těžené na území ČR je zpracováno ve variantě neimpregnované nebo ve variantě s tlakovou impregnací Wolmanit ( zelená impregnace ) nebo Bochemit ( hnědá impregnace). Hustota dřeva se pohybuje kolem 450 kg/m3 a pro terasy z BOR platí, že je nutné chránit dřevo impregnací. Tzn. že pokud si z naší nabídky teras REAL DECK vyberete variantu bez tlakové impregnace, je žádoucí toto dřevo nejdříve naimpregnovat OSMO Impregnací bezbarvou WR 4001 a následně zvolit odstín z řady OSMO Terasových olejů.

Počítejte s tím, že dřevo vykazuje velké množství suků. Dále je nutné vědět, že po tlakové impregnaci vyvzlínají na povrch, zejména v oblasti suků zelenavé výkvěty ( impregnační látka Wolmanit ) nebo bělavé výkvěty ( impregnační látka Bochemit ). Jedná se o vyroněnou pryskyřici, která se smíchala s impregnační látkou. Tyto výkvěty soli časem zvětrají.

Povrchové ošetření tlakově impregnované borovice se nedoporučuje dříve než po 6 měsích po pokládce, kdy dojde k přirozenému vyplavení nadbytečných solí vpravených do dřeva tlakovou impregnací.

Naše terasy REAL DECK z Borovice jsou v nabídce v rozměrech 26 x 146 mm bez tlakové impregnace nebo s oběmi typy tlakových impregnací Wolmanitem nebo Bochemitem a dále pak varianta hladkých teras 24 x 120 mm s tlakovou impregnací Bochemitem.

ZÁZEMÍ FIRMY