+420 283 933 452

Podkladní hranoly, terče

Spodní konstrukce je Alfa &Omega pro perfektní terasu.
Vysoce kvalitní řešení pro všechny druhy podkladů v této sekci Vám ukážeme, na čem záleží!
Bez perfektní spodní konstrukce se na Vaši terase rychle objeví vady. Nabízíme Vám řadu pomocných prostředků, které umožní Vaší terase zůstat nadlouho krásnou.

PODKLADNÍ HRANOLY A TERČE PRO DŘEVĚNÉ TERASY

Dostatečně stabilní základ pro terasu můžete vytvořit betonovými deskami 30 x 30 x 4 cm. Mírný spád 1-2% zajistí dostatečný odtok vody. Vzdálenost betonových desek by měla být v šířce max. 50 cm (střed desky – střed desky) a vzdálenost řad max. 70 cm (střed desky – střed desky). Podkladní konstrukci je třeba nadimenzovat tak, aby při bobtnání a smršťování během roku odolala deformaci a nezvedala se. Dostatečné upevnění na pokladu je vždy třeba. Vzdálenost podkladních hranolů ze dřeva by neměla být větší než 40–50 cm (závisí na tloušťce prken). Např. tl. 21 -22 mm = max. 40 cm a 25 – 28 mm = max. 50 cm. Pro podkladní konstrukci ze dřeva má být kvůli rovnoměrnému nabobtnáni a smršťovaní použito pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako dřevo pochozí.

Hliníkové profily jsou jednou z alternativ k terasové spodní konstrukci ze dřeva. Oproti dřevěným spodním konstrukcím je profil naprosto tvarově stálý a rovný. Odpadají trhliny, zkroucení atd. podmíněné klimatickými podmínkami, tak jak se u stavebního materiálu jako dřevo přirozeně vyskytují. Díky speciálnímu tvaru hliníkového hranolu je zabráněno usmyknutí šroubů. Je možné jak neviditelné tak i viditelné připojení pomocí samovrtných šroubů do hliníku.

Díky výškově nastavitelným terčům ECO Line a PROFI-Line k terasám je dnes možné terasové dílce pokládat jednoduše bez malty. Rozdílné výšky podpor u podložek pod desky a nastavitelné terče nabízejí možnost bez problémů korigovat výškové rozdíly podkladu a rovněž zakrýt ošklivé odtoky a drenáže. Tak vznikne s malou námahou rovný povrch. Vyskytující se povrchovou vodu lze pomocí spár rychle a jednoduše odvést pomocí odtoků.


ZÁZEMÍ FIRMY