+420 283 933 452

Spojovací a připevňovací prostředky

Volba oceli na šrouby a vruty podle jejich odolnosti hraje zásadní roli. Jaké dřevo budete připevňovat ? Jedná se o jehličnaté nebo exotické dřevo ? Je bohaté na třísloviny ? Jaké má dřevo tvrdost, hustotu a jaké rozměrové změny vykazuje při sesychání v radiálním a tangenciálním směru ?

Na tom všem záleží, když volíte správný výběr oceli na šrouby a vruty pro Vaše fasádní dřevo.

SPOJOVACÍ A PŘIPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY PRO DŘEVĚNÉ FASÁDY

Připevňovaní k nosné konstrukci má několik požadavků. Hlavy vrutů musí lícovat s plochou profilu. Otvor pro vrut i zahloubení musí být předvrtáno. Kolem hlav vrutů nesmí vzniknout trhliny. Připevňovací prostředky musí být trvale korozivzdorné. Délka připojovacích prostředků musí být volena tak, aby zajišťovala dostatečnou pevnost spojů, nesmí však přečnívat tak, aby poškozovala těsnost případně folie. Min. vzdálenost pro šrouby na koncích prken je min. 3 cm a max. 5 cm od konce. Zabráníte tomu, aby se později tím, že dřevo pracuje vytvořily trhliny na koncích. Na fasádní dřevo ze smrku použijte vrut HOBOTEC nebo HAPATEC nebo HAPATEC HELI, pro fasádní dřevo ze sibiřského a slezského modřínu HAPATEC HELI.  Na fasádní dřevo z Červeného cedru, Thermo borovice a Dark red meranti se hodí vruty HAPATEC HELI.


ZÁZEMÍ FIRMY