KVH hranoly - konstrukčně masivní dřevo

Technické informace k dřevěným konstrukčním stavebním hranolům KVH

Dřevěné konstrukce z tuzemského dřeva zvýšily v uplynulých letech svůj podíl na trhu oproti jiným stavebním materiálům. K tomu především přispělo hospodárné provedení konstrukcí, které šetří energii a také rostoucí poptávka po stavebních materiálech které šetří zdroje a životní prostředí. Architekti a stavebníci spojují přitom dřevo s velmi mnoha pozitivními vlastnostmi jako přírodní, příjemný, krásný a individuální materiál.

Podstatný vliv na tento pozitivní trend měl vývoj konstrukčního masivního dřeva (KVH hranoly). Vlastnosti a třídění dřeva podle pevnosti konstrukčního masivního dřeva definuje ČSN 73 2824-1 ( DIN 4074-1), třída pevnosti C24 ( dle ČSN EN 338:2003).

Vývoj konstrukčního masivního dřeva měl směrodatný vliv na aktualizaci technických pravidel jako např. ATV DIN 18334 -Všeobecné technické smluvní podmínky pro tesařské práce a práce na dřevěných konstrukcích.

Konstrukční masivní dřevo se dělí na:

* KVH® pro oblast, která je vidět (KVH® Si) (pohledové konstrukce)

* KVH® pro oblast, která není vidět (KVH® NSi), (nepohledové konstrukce)

Na dřevo jsou kladeny následující požadavky:

* (technické) sušení na obsah vlhkosti menší než 18%,

* tvarová stálost a rozměrová stabilita,

* požadavky na optický vzhled a stav povrchu,

* zohlednění přednostních průřezů a přednostních délek.

Společným úsilím svazů v oblasti marketingu a dohromady s lesním hospodářstvím bylo možno dosáhnout rychlého rozšíření KVH®. Bez KVH® hranolů si již dnes nelze dřevěné konstrukce představit.
Nepatrné přizpůsobení se uskutečnilo v roce 1997. Nyní předložené znění zohledňuje vývoj v normování dřevěných konstrukcí, především přepracování DIN 4074:06.2003, rovněž značení.

Definice požadavků

1. Požadavky se vztahují na jehličnaté dřevo smrk/ jedle/ borovice/ modřín/ douglaska. Rozlišují se dvě třídy požadavků. Konstrukční masivní dřevo KVH® pro oblast, která je vidět (KVH® Si) a KVH® pro oblast, která není vidět (KVH® NSi).

2. Pokud není výslovně jinak stanoveno, musí dřevo odpovídat minimálně třídě třídění S10TS u vizuálního třídění, příp. třídě pevnosti C24M u strojního třídění podle DIN 4074.

3. Spojování klínovými ozuby (podélné spoje) je povoleno. Pro vytvoření spojení klínovými ozuby je směrodatná norma DIN 1052 ve spojení s DIN 68140. Podle toho musí mít provoz osvědčení o vhodnosti k lepení nosných dřevěných konstrukčních dílů. Dále nesmí přípustná vlhkost dřeva při lepení překročit 18% a dřevo je třeba označit.

4. Splnění vyšších požadavků než je stanoveno v této dohodě je kdykoli možné dodatečnými dohodami mezi objednatelem a dodavatelem.

5. Pro dodržování kritérií je směrodatná doba dodávky. (vlhkost měřená při odběru15%). Kontrolu přijatého zboží je třeba provést nejpozději 3 dny po dodání.

6. Při stanovení vlhkosti vzduchu a tvarové stálosti je třeba dodržet vzdálenost50 cmod konce čelního dřeva. Ke stanovení vlhkosti dřeva je třeba zarazit elektrody minimálně do jedné třetiny stávající tloušťky – maximálně 40 mm.

7. Pro KVH® je u 95% dodaných kusů třeba dodržovat příslušné požadavky přesahující rámec DIN 4074 ohledně nevyhnutelných chyb třídění a výkyvů vlhkosti dřeva uvnitř jednotlivých průřezů.
Dodavatel prohlašuje, že splnění požadavků v době dodávky je zajištěno vlastními zkouškami.

8. Dohodnuté požadavky pro různé charakteristické znaky třídění je třeba vidět v souvislosti se standardizací průřezů a tím se snížením počtu možných dodaných průřezů.

Požadavky na KVH hranoly v tabulce

 

Charakteristické znaky třídění

 

 

Požadavky na KVH®

 

Poznámky

pro oblast, která je vidět KVH® Si

oblast, která není vidět KVH® NSi

 

Třída třídění

 

DIN 4074-1 třída třídění min. S10TS

 

 

DIN 4074-1 třída třídění min. S10TS

 

 

Vlastnosti materiálu směrodatné pro únosnost vyplývají z DIN 1052

 

 

Vlhkost dřeva

 

 

15% ± 3%

 

15% ± 3%

 

Definovaná vlhkost dřeva je předpokladem pro rozsáhlé upuštění od preventivní chemické ochrany dřeva; příp. předpokladem k vytvoření spojení klínovými ozuby.

 

Druh řezu

 

 

řez středem

 

na přání bez středu

 

řez středem

 

 

řez středem:

Protože dřeň u kmene stromu nutně neprochází středem, je pojem řez středem definován následovně: U ideálně rostlého kmene byla dřeň rozříznuta při řezu na dvě části.

střed volný:

středová fošna s d ≥40 mm

 

Oblina

 

 

 

není přípustná

 

měřeno našikmo

≤ 10% menší strany průřezu

 

 

Tvarová stálost průřezu

 

 

DIN EN 336, třída pro tvarovou stálost 2

≤10 cm= ±1 mm; >10 cm= ±1,5 mm

 

Tvarovou stálost pro délkové rozměry je třeba dohodnout mezi objednatelem a dodavatelem.

 

Stav suků

 

 

volné suky a vypadávající suky nejsou přípustné;

 

ojediněle vsazené suky nebo části suků

u suků do max.Ø 20mm jsou přípustné

 

DIN 4074-1

třída třídění S10

 

 

Sukatost

 

 

S10: A ≤ 2/5

S13: A ≤ 1/5

 

ne přes70 mm

 

S10: A ≤ 2/5

S13: A ≤ 1/5

 

ne přes70 mm

 

Sukatost A se stanoví podle DIN 4074-1.

 

U strojního třídění platí:

- pro KVH® NSi zůstávají velikosti suků nezohledněny

- pro KVH® Si platí A ≤ 2/5

 

Příměs kůry

 

 

není přípustné

 

DIN 4074-1

 

 

Trhliny, radiální trhliny od sesychání
(trhliny od schnutí)

 

 

šířka trhlin š ≤ 3% stávající strany průřezu, ne více než6 mm

 

DIN 4074-1

 

 

Smolníky

 

 

šířka š ≤5 mm

 

---

 

 

Zabarvení

 

není přípustné

 

DIN 4074-1

 

 

 

 

není přípustné

 

DIN 4074-1

 

U oblasti, která je vidět zvýšený požadavek oproti třídě třídění S10 podle DIN 4074-1

 

Zkroucení

 

 

----

 

----

 

Přípustná míra zkroucení se definuje blíže, protože při dodržení všech ostatních kritérií nelze očekávat žádné netolerovatelné zkroucení.

 

Podélné zakřivení

 

 

u řezu s odděleným středem ≤ 8mm / 2m

 

u řezu s volným středem ≤ 4mm / 2m

 

u řezu s odděleným středem ≤ 8mm / 2m

 

 

K porovnání: podle DIN 4074-1, S10 a S13: ≤ 8mm / 2m

 

Opracování konců

 

 

pravoúhle odříznuté

 

pravoúhle odříznuté

 

 

Stav povrchu

 

 

hoblovaný a zkosené hrany

 

egalizovaný a zkosené hrany

 

Označení:

A Označení shody (Ü-označení)

B U KVH se spojováním klínovými ozuby dodatečně podle DIN 68140-1 na produkty.

Výrobce, den výroby, mez vlhkosti dřeva, označení spojení klínovými ozuby, třída třídění, označení kontrolního místa.
*) Poznámka: Podle stavebního zavedení DIN 4074 odpadá odkaz na DIN 1052. Označení obsahuje potom údaj: DIN 4074-1 - S10TS nebo S13TS

Tabulka 1: Návrh pro přednostní průřezy (oblast použití: stavba domu)

šířka (mm)

výška (mm)

100

120

140

160

180

200

240

60

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

1 Od průřezů se šířkou větší než140 mmbylo z důvodů technického sušení upuštěno.

2 Tabulka nevznáší žádný nárok na úplnost. Měla by být pouze orientační pomůckou, aby bylo možno odhadnout počet rozdílných průřezů.

Tabulka 2: Návrh pro přednostní délky / skladové délky

 

Průřezy

 

Přednostní délky

 

Všechny rozměry průřezů

 

5 m

13 m

Tabulka 3: Definice sortimentu

 

Standard

 

Balík z jednoho průřezu a jedné kvality v definované jednotce balení

 

Jednotlivé délky

 

Jednotlivé kusy nebo jednotka balení sestavená přesně na kusy ze standardního sortimentu

 

 

Systémové délky

 

Balík v jedné systémové délce , např. 6 m, 7 m, 7,5 m, 8 m, 8,5 m,
9 ms jednotnými rozměry a jednotnou kvalitou (KVH® NSi, KVH® Si)

 

 

Seznam

 

Optimalizovaný seznam různých průřezů ve více délkách, podle dohody s nebo bez oříznuté délky

 

Přířezy

 

Různé standardní průřezy v libovolných délkách a v libovolné kvalitě, kusy přesně odříznuté

 


Hlavní produkty
Další produkty
Kde nakoupíte?
Zákaznický klub
Zákaznický klub
Facebook
Facebook Au-Mex
Oblíbené
Rady a tipy

Au-Mex spol. s r.o., Poděbradská 574/40, Praha 9 - Vysočany, IČO: 25349929
Registrováno pod spisovou značkou Oddíl C, vložka 57655 ze dne 04. 09. 1997 u Městského soudu v Praze.
Tel.: 283 933 452, 283 933 472, fax: 283 933 406, info@au-mex.cz

realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2  |  Partneři serveru


Prodávající si vyhrazuje právo v rámci své obchodní politiky a aktuálního nákupu od dodavatele měnit ceny za zboží v průběhu celého kalendářního roku. Stránky slouží jako prezentace a částečně i eshop produktů a služeb společnosti AU-MEX s.r.o. Nabízíme komplexní sortiment podlah (především masivní podlahy z parket a palubek a dřevěné či laminátové plovoucí podlahy) a dále zejména dřevěné terasy, fasády a fasádní systémy ze dřeva či zahradní a interiérový masivní nábytek. Sortiment doplňují produkty pro stavebnictví (prkna, palubky, překližky, izolační a OSB desky) a nátěry na dřevo Osmocolor (barvy, laky, oleje, lazury). Upozornění: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ověřená firma Au-Mex s.r.o.

Au-Mex s.r.o.

Poděbradská 574/40
Praha 9 - Vysočany
190 00

Telefon 283 933 452
Mobilní telefon 608 052 452
info@au-mex.cz

VIP ZÓNA
česky slovensky по-русски deutch english